Ενάρξεις σεμιναρίων

Λογιστής - φοροτέχνης πλήρες σεμινάριο

Διάρκεια: 240 ώρες

Έναρξη: 19 Σεπτεμβρίου 2017

 


 


Μηχανογραφημένο λογιστήριο διπλογραφικών βιβλίων (Γ' κατηγορίας)

Διάρκεια: 50 ώρες

Έναρξη: 9 Ιανουαρίου 2018

 


 


Λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο απλογραφικών βιβλίων (Β' κατηγορίας)

Διάρκεια: 150 ώρες

Έναρξη: 19 Σεπτεμβρίου 2017 

 


 


Εργατικά - ασφαλιστικά θέματα

Διάρκεια: 40 ώρες

Έναρξη: 7 Δεκεμβρίου 2017

 


 


Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διάρκεια: 12 ώρες

Έναρξη: 21 Νοεμβρίου 2017

 


 


Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), Ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Διάρκεια: 20 ώρες

Έναρξη: 17 Οκτωβρίου 2017