Δωρεάν σεμινάριο
Κατά διαστήματα προσφέρουμε δωρεάν σεμινάρια με χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα. Ελέγχετε συχνά το website μας για να μην χάσετε κανένα σεμινάριο!
Ενάρξεις σεμιναρίων
 
Ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων λογιστικής μας.
Επαγγελματική υποστήριξη

Στηρίζοντας τα πρώτα επαγγελματικά λογιστικά βήματα κάθε σπουδαστή μας απαντούμε μέσω email σε κάθε ερώτημα που μας θέτει παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες & συμβουλές για την λύση κάθε προβλήματος ή απορίας, δημιουργώντας παράλληλα και μια βάση πληροφοριών με ελεύθερη πρόσβαση στον καθένα.