Δωρεάν σεμινάριο
Κατά διαστήματα προσφέρουμε δωρεάν σεμινάρια με χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα. Ελέγχετε συχνά το website μας για να μην χάσετε κανένα σεμινάριο!
Ενάρξεις σεμιναρίων
 
Ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων λογιστικής μας.
Eύρεση εργασίας

Ένας σημαντικός στόχος του Accounting Βussiness Seminars είναι η επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών που δεν εργάζονται. Αυτό επιτυγχάνεται με τρεις πρακτικές:

 

Προώθηση σε θέσεις εργασίας

Σε συνεργασία με εταιρείες εύρεσης και αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού, και χρησιμοποιώντας τις γνωριμίες μας στο χώρο εργασίας πάντα στο μέτρο του δυνατού προωθούμε τους σπουδαστές μας με προσωπική μας εγγύηση σε θέσεις εργασίας όταν και όπου αυτές προκύπτουν.

 

Αγγελίες-Βιογραφικά-Συστατικές

Βρισκόμαστε στο πλευρό των σπουδαστών συλλέγοντας αγγελίες εργασίας και επικοινωνώντας προσωπικά στέλνουμε βιογραφικά και συστατικές επιστολές που έχουν συνταχθεί με την βοήθεια μας.

 

Σύνταξη βιογραφικού & συμβουλευτικές υπηρεσίες

Άτομο εξειδικευμένο στην σύνταξη βιογραφικών και με γνώσεις στο χειρισμό λεπτών θεμάτων που προκύπτουν κατά την συνάντησή υποψήφιου - εργοδότη, είναι στην διάθεση των σπουδαστών οποιαδήποτε στιγμή.