Δωρεάν σεμινάριο
Κατά διαστήματα προσφέρουμε δωρεάν σεμινάρια με χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα. Ελέγχετε συχνά το website μας για να μην χάσετε κανένα σεμινάριο!
Ενάρξεις σεμιναρίων
 
Ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων λογιστικής μας.
Πιστοποίηση γνώσεων

Γενικά περί του θέματος των πιστοποιήσεων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ανώτατη πιστοποίηση  για τις γνώσεις που κατέχει ένας απόφοιτος ΑΕΙ η ΤΕΙ είναι το πτυχίο του και η αξιολόγηση του από το αντίστοιχο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Δεν υπάρχει κανένας άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ο οποίος μπορεί να δίνει αναγνωρισμένο από το δημόσιο πιστοποιητικό για τις  γνώσεις αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ο μόνος δημόσιος οργανισμός αρμόδιος για πιστοποιήσεις, μόνο εκπαιδευτικών δομών (χώρων) και εισηγητών είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ο οποίος σε καμμιά περίπτωση δεν πιστοποιεί τις γνώσεις που σας παρέχει ένα σεμινάριο λογιστικής.


Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε παραπλανητικές διαφημίσεις. 


Το μόνο στοιχείο που εγγυάται την επιτυχία ενός σεμιναρίου είναι οι γνώσεις και η εμπειρία του εισηγητή.

Τα σεμινάρια μας διεξάγονται από πιστοποιημένους εισηγητές ,σε πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χώρο.


Στο Αccounting Business Seminars σας παρέχουμε την δυνατότητα πιστοποίησης της τεχνογνωσίας σας και της επαγγελματικής σας επάρκειας στις εφαρμογές της Data Communication και ανάρτησης του βιογραφικού σας ως DC - Certified Professionals στην ιστοσελίδα της Data Communication με την δυνατότητα αναζήτησης εργασίας.