Δωρεάν σεμινάριο
Κατά διαστήματα προσφέρουμε δωρεάν σεμινάρια με χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα. Ελέγχετε συχνά το website μας για να μην χάσετε κανένα σεμινάριο!
Ενάρξεις σεμιναρίων
 
Ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων λογιστικής μας.
Βεβαίωση σπουδών

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου σε όλους τους σπουδαστές που ολοκληρώνουν ανελλιπώς την παρακολούθηση του σεμιναρίου.