Δωρεάν σεμινάριο

Την 10η και 11η Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από το κέντρο μας δωρεάν σεμινάριο με θέμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, το οποίο παρακολούθησαν σαράντα νέοι Λογιστές - Φοροτέχνες.

Επειδή κατά διαστήματα ξεκινούμε νέα δωρεάν σεμινάρια με χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, σας προσκαλούμε να επισκέπτεσθε συχνά το website μας!