Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), Ενδοκοινοτικές συναλλαγές
Διάρκεια: 20 ώρες
Κόστος συμμετοχής:
380 € για ιδιώτες- φοιτητές - ανέργους
500 € για εταιρείες  - επαγγελματίες
Σεμινάριο με πλήρη ανάλυση  του Φ.Π.Α.  με πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων, αναλύοντας παράλληλα και τα αντίστοιχα άρθρα του σχετικού νόμου.
 
Το σεμινάριο διεξάγεται από πιστοποιημένους εισηγητές ,σε πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) χώρο.

Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε παραπλανητικές διαφημίσεις περί  πιστοποιήσεων , o μόνος δημόσιος οργανισμός αρμόδιος για πιστοποιήσεις  είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν πιστοποιεί τις γνώσεις που σας παρέχει ένα σεμινάριο λογιστικής.

Το μόνο στοιχείο που εγγυάται την επιτυχία ενός σεμιναρίου είναι οι γνώσεις και η εμπειρία του εισηγητή. 
Στο Accounting Βusiness Seminars, χάρις την 25ετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία μας γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο ένας απόφοιτος Οικονομικής Σχολής μπορεί να μεταμορφωθεί σε έναν ολοκληρωμένο επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό μέσα από τα επαγγελματικά σεμινάρια λογιστικής και να μπει με αξιώσεις στον χώρο της εργασίας .

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση σπουδών 


 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΦΠΑ - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 • Υποκείμενοι και απαλλασσόμενοι από το Φ.Π.Α.
 • Παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσιών (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές) - πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών (vies-intrastat).
 • Εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών - Τριγωνικές Συναλλαγές .
 • Τόπος και χρόνος φορολογητέων πράξεων και φορολογικών υποχρεώσεων.
 • Συναλλαγές με τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΚ).
 • Εκπτώσεις – επιστροφές Φ.Π.Α. - Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος.
 • Αυτοπαράδοση αγαθών και ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών.
 • Διαδικασία pro-rata - Διακανονισμός Φ.Π.Α. παγίων.
 • Ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α.
 • Προσωρινή και εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α.
 • Ποινικές κυρώσεις πρόστιμα και προσαυξήσεις του Φ.Π.Α.
 • Πρακτικά παραδείγματα για κάθε περίπτωση, συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή όλων των δηλώσεων που αφορούν το Φ.Π.Α. (περιοδική - εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. - ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών και υπηρεσιών - δήλωση intrastat αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών - ειδικό σημείωμα περαίωσης Φ.Π.Α. ν.3296/04).
Συμπληρώστε την παρακάτω μη δεσμευτική φόρμα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες για το σεμινάριο.

Ακολουθεί έλεγχος ασφάλειας.