Λογιστής - φοροτέχνης πλήρες σεμινάριο
Διάρκεια: 240 ώρες – 4 μήνες

Κόστος συμμετοχής:
1.200 € για ιδιώτες- ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους
1.680 € για εταιρείες - επαγγελματίες ( με δυνατότητα χρηματοδότησης ΛΑΕΚ)

Κερδίστε έκπτωση 25%! Μάθετε πως

Πλήρες πρακτικό σεμινάριο μηχανογραφημένης λογιστικής - φοροτεχνικών - εργατικών με πραγματικά παραστατικά και έντυπα ,ιδανικό για κάθε υποψήφιο λογιστή-φοροτεχνικό ο οποίος θέλει να μπει στο χώρο εργασίας είτε ως λογιστής σε λογιστήριο εταιρίας ή λογιστικό γραφείο είτε ξεκινώντας την καριέρα του ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου.


Στο Accounting Βusiness Seminars, χάρις την 25ετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία μας γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο ένας απόφοιτος Οικονομικής Σχολής μπορεί να μεταμορφωθεί σε έναν ολοκληρωμένο επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό μέσα από τα επαγγελματικά σεμινάρια λογιστικής και να μπει στον επαγγελματικό μας χώρο με αξιώσεις.

Η εκπαίδευση γίνεται με πραγματικά παραστατικά και έντυπα πάνω σε προγράμματα της Data Communication και με χειρόγραφο τρόπο όπου αυτό απαιτείται για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων, χρησιμοποιώντας παράλληλα και λογιστικά εργαλεία σε φύλλα excel με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα θέματα να είναι απολύτως κατανοητά.


Παρέχονται δωρεάν σημειώσεις σε έντυπη και ή ηλεκτρονική μορφή, demo προγράμματα για πρακτική εξάσκηση καθώς και υποστήριξη μετά το τέλος του σεμιναρίου για την ίδρυση λογιστικού-φοροτεχνικού γραφείου.

 

Τα δυο πρώτα μαθήματα παρέχονται δωρεάν.


Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε παραπλανητικές διαφημίσεις περί πιστοποιήσεων, o μόνος δημόσιος οργανισμός αρμόδιος για πιστοποιήσεις είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν πιστοποιεί τις γνώσεις που σας παρέχει ένα σεμινάριο λογιστικής.


Το σεμινάριο διεξάγεται σε πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) χώρο και η εισήγηση του σεμιναρίου γίνεται από πιστοποιημένο εισηγητή.


Η επιτυχία του σεμιναρίου βασίζεται στην άριστη θεωρητική κατάρτιση και την 25ετη εμπειρία του εισηγητή.


Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση σπουδών.


Παρέχουμε την δυνατότητα πιστοποίησης της τεχνογνωσίας σας και της επαγγελματικής σας επάρκειας στις εφαρμογές της Data Communication και ανάρτησης του βιογραφικού σας ως DC - Certified Professionals στην ιστοσελίδα της Data Communication με την δυνατότητα αναζήτησης εργασίας.

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 • Δημιουργία εταιρείας – βασική παραμετροποίηση .
 • Σχεδιασμός βιβλίου εσόδων-εξόδων βάσει του λογιστικού σχεδίου λαμβάνοντας υπ' όψιν τις απαιτήσεις των Ε.Λ.Π., του Φ.Π.Α και του Κ.Φ.Ε. για κάθε μορφή επιχείρησης (εμπορική-βιοτεχνική-παροχής υπηρεσιών –αγρότες )
 • Εγγραφές με πραγματικά παραστατικά όπως ακριβώς αυτά καταχωρούνται σε ένα λογιστικό γραφείο ( έσοδα – ενδοκοινοτικές παραδόσεις – εξαγωγές - αγορές παγίων - αγορές εμπορευμάτων – εισαγωγές - ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - μισθοδοσία – ενοίκια - αποσβέσεις – γενικά έξοδα κλπ )
 • Κλείσιμο μήνα, περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., ανακεφαλαιωτικοί πίνακες , intrastate .
 • Έλεγχος για συμφωνίες βιβλίων με στοιχεία και δηλώσεις .
 • Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων, αποσβέσεις, διακανονισμός Φ.Π.Α παγίων .
 • Βιβλίο απογραφών- μέθοδοι αποτίμησης -αποτίμηση μενόντων.
 • Χρήση προγράμματος Αcademia Financials Έσοδα-Έξοδα της Data Communication.


Παράλληλα με τις καταχωρήσεις των παραστατικών στο πρόγραμμα και κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα αναλυθούν τα παρακάτω θέματα με την συμπλήρωση των σχετικών εντύπων :


1) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΓΕΜΗ

 • Έναρξη ατομικών επιχειρήσεων.
 • Μετάταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς-Δήλωση μετάταξης.
 • Έναρξη ΟΕ – ΕΕ , διαδικασίες δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ.
 • Σύσταση εταιρειών – υποδείγματα καταστατικών εταιρειών ( ΟΕ –ΕΕ ).
 • Συμπλήρωση έντυπων μητρώου (έναρξης-μεταβολής-διακοπής από Μ1 έως Μ13).
 • Συμπλήρωση εντύπων ΓΕΜΗ.

2) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 • Λογιστικός προσδιορισμός κερδών απλογραφικών βιβλίων.
 • Φορολογική αναμόρφωση (δαπάνες μη εκπιπτόμενες ) .
 • Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης .
 • Δηλώσεις φυσικών προσώπων, έντυπα Ε1-Ε2-Ε3.
 • Δηλώσεις για ακίνητα Ε9 - ΕΝΦΙΑ .
 • Φορολογικοί συντελεστές για φυσικά και νομικά πρόσωπα .
 • Δήλωση ΟΕ –ΕΕ (Ε3-Ε5) – Παραδείγματα.
 • 'Ολες οι δηλώσεις θα συμπληρωθούν σε έντυπα της εφορίας αφού προηγηθεί ανάλυση των σχετικών άρθρων του Ν.4172/2013 Κ.Φ.Ε.

3) ΦΠΑ - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 • Συμπλήρωση όλων των έντυπων του Φ.Π.Α. ( Φ1-Φ2-Φ3-Φ4-Φ5 ).
 • Υπολογισμός Φ.Π.Α. με απλά παραδείγματα .
 • Υποκείμενοι και απαλλασσόμενοι από το Φ.Π.Α.
 • Παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσιών (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές) - πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών (vies - intrastat) με παραδείγματα και συμπλήρωση εντύπων.
 • Εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών - Τριγωνικές Συναλλαγές .
 • Συναλλαγές με τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΚ).
 • Εκπτώσεις –επιστροφές Φ.Π.Α.- Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος.
 • Αυτοπαράδοση αγαθών και ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών .
 • Διαδικασία pro-rata - Διακανονισμός Φ.Π.Α. παγίων.
 • Ειδικά καθεστώτα – ΦΠΑ αγροτών .
 • Προσωρινή δήλωση του Φ.Π.Α.
 • Ποινικές κυρώσεις πρόστιμα και προσαυξήσεις του Φ.Π.Α.

  4) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  • Τήρηση Απλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά –χειρόγραφα .
  • Όρια τήρησης απλογραφικών βιβλίων.
  • Τρόποι ενημέρωσης βιβλίων - Συγκεντρωτική καταχώρηση εσόδων και εξόδων
  • Βιβλίο απογραφών.
  • Υποκαταστήματα τρόπος τήρησης βιβλίων.
  • Προθεσμίες ενημέρωσης βιβλίων.
  • Στοιχεία Κώδικα (Τιμολόγιο - Απόδειξη Λιανικής).
  • Τήρηση - Ενημέρωση - Φύλαξη βιβλίων εκτός έδρας.
  • Τρόποι διαφύλαξης λογιστικών βιβλίων και στοιχείων.
  • Συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων ( ΜΥΦ) - Διασταυρώσεις.

   5) ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
   • Συμβάσεις συνεργασίας με πελάτες .
   • Κοστολόγηση λογιστικών υπηρεσιών .
   • Οργάνωση γραφείου-μείωση κόστους λειτουργίας..
   • Αρχειοθέτηση – τρόποι φύλαξης .
   • Ηλεκτρονική φύλαξη βιβλίων.
   • Ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων .
   • Θέματα δημοσίων σχέσεων.

   ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

   • Ανάλυση ανά λογαριασμό του Ε.Γ.Λ.Σ. (Ε.Λ.Π.) σε θέματα σχετικά με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π., του Φ.Π.Α. και του Κ.Φ.Ε.και με παραδείγματα σχετικών εγγραφών .
    • Ομάδα 1 : Μητρώο Παγίων -Συντελεστές απόσβεσης από 1/1/2014- Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ παγίων – Πενταετής διακανονισμός ΦΠΑ παγίων.
    • Ομάδα 2 : Αγορά αποθεμάτων - μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων - καταστάσεις απογραφής.
    • Ομάδα 3: Απαιτήσεις – Διαθέσιμα – Εισαγωγές από τρίτες χώρες - Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - Γραμμάτια, επιταγές -Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού - Επισφάλειες-Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων.
    • Ομάδα 4 : Kεφάλαιο – Αποθεματικά - Διαφορές Αναπροσαρμογής - Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμα Δάνεια .
    • Ομάδα 5 : Προμηθευτές – Πιστωτές – Φόροι – ΙΚΑ - Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού-Δημιουργία και παρακολούθηση λογαριασμού 54.00 ΦΠΑ .
    • Ομάδα 6 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εξόδων ανά λογαριασμό, με πλήρη ανάλυση των θεμάτων που έχουν σχέση με την φορολογική αναμόρφωση (δαπάνες μη εκπιπτόμενες ) των λογιστικών αποτελεσμάτων άρθρα 23-23 Ν.4172/2014 Κ.Φ.Ε
    • Ομάδα 7 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εσόδων ανά λογαριασμό.
    • Ομάδα 8 : Ανόργανα έσοδα-έξοδα – Κλείσιμο αποτελεσματικών λογαριασμών - Εγγραφές διανομής κερδών .
   • Δημιουργία εταιρείας (ΑΕ- ΙΚΕ - ΕΠΕ)
   • Διαδικασία σύστασης εταιρειών, καταστατικά, δημοσιεύσεις ΓΕΜΗ.
   • Νομιμοποίηση εταιρειών (Διοικητικά συμβούλια –Διαχειριστές ).
   • Δημιουργία ημερολογίων, παραστατικών εγγραφών και λογαριασμών Ε.Γ.Λ.Σ., λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. του Φ.Π.Α. και του Κ.Φ.Ε.
   • Λογιστικές εγγραφές ανά λογαριασμό Ε.Γ.Λ.Σ. με πραγματικά παραστατικά.
   • Κλείσιμο μήνα, συμφωνίες ημερολογίων με ισοζύγια και αναλυτικά καθολικά.
   • Περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
   • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες -intrastat
   • Δηλώσεις παρακρατημένων φόρων.
   • Εγγραφές τακτοποίησης ισολογισμού.
   • Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού.
   • Διανομή κερδών-Αμοιβές Δ.Σ-Προμερίσματα-Μερίσματα.
   • Οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός- αποτελέσματα χρήσης –διανομή κερδών –προσάρτημα ).
   • Κατάρτιση Ισολογισμού σε φύλλο excel.
   • Βιβλίο απογραφών- ισολογισμών.
   • Ηλεκτρονικός φάκελος .
   • Έλεγχος ΑΕ από ορκωτούς λογιστές –πιστοποιητικό έλεγχου .
   • Διαδικασία δημοσίευσης ισολογισμών-ΓΕΜΗ.
   • Πρακτικά ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΑ (Δ.Σ.-Γ.Σ.-Διαχειριστών )-υποδείγματα.

    ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΕ – ΕΠΕ - ΙΚΕ.

    • Φορολογική αναμόρφωση λογιστικών κερδών .
    • Φορολογία ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ – Φορολογικοί συντελεστές .
    • Φορολογία διανεμομένων κερδών .
    • Προκαταβολές φόρων.
    • Παρακρατήσεις και αποδόσεις παρακρατημένων φόρων.
    • Παρακράτηση και απόδοση φόρου αμοιβών Δ.Σ.
    • Δήλωση ΙΚΕ-ΕΠΕ.
    • Δήλωση ΑΕ.
    • Όλες οι δηλώσεις θα συμπληρωθούν σε έντυπα της εφορίας αφού προηγηθεί ανάλυση των σχετικών άρθρων του Ν.4172/2013 Κ.Φ.Ε.
    • Πρακτικά δημοσίευσης ισολογισμών ΑΕ - πρακτικά γενικών συνελεύσεων ΑΕ .
    • Χρήση προγράμματος Academia Financials Γενική Λογιστική της Data Communication

    ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

     Πλήρης ανάλυση των άρθρων των Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Δ. με πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων.
     • Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών.
     • Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών.
     • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο.
     • Πρόσωπα μη υπόχρεα της απεικόνισης συναλλαγών.
     • Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων.
     • Ένταξη των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών σε κατηγορία βιβλίων.
     • Συγκεντρωτική καταχώρηση εσόδων και εξόδων στα λογιστικά βιβλία.
     • Βιβλίο απογραφών.
     • Ηλεκτρονικός φάκελος ελέγχου.
     • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
     • Υποκαταστήματα.
     • Προθεσμίες ενημέρωσης βιβλίων.
     • Υπόχρεοι παροχής ασφαλών πληροφοριών.
     • Στοιχεία Κώδικα (Τιμολόγιο - Απόδειξη Λιανικής).
     • Διασφάλιση συναλλαγών και διαφύλαξη δεδομένων.
     • Τήρηση - Ενημέρωση - Φύλαξη βιβλίων εκτός έδρας.
     • Τρόποι διαφύλαξης λογιστικών βιβλίων και στοιχείων.
     • Διασταυρώσεις και απόδειξη συναλλαγών.
     • Εξουσίες της φορολογικής αρχής.
     • Καθιέρωση ειδικών φορολογικών μηχανισμών Ν.1809/1988.
     • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (νέο ποινολόγιο ) Ν.4174/2013.

     ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
       • Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής
       • Άρθρο 2: Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων

       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

       • Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
       • Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία
       • Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
       • Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
       • Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

       • Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης
       • Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου
       • Άρθρο 10: Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο
       • Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
       • Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
       • Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
       • Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
       • Άρθρο 15: Αυθεντικότητα του τιμολογίου

       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

       • Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
       • Άρθρο 17: Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων


       ΦΠΑ - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

         Πλήρης ανάλυση του ΦΠΑ με πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων και ως ενότητα και κατά την διάρκεια των λογιστικών εγγραφών για την πλήρη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ΦΠΑ.
         • Υποκείμενοι και απαλλασσόμενοι από το Φ.Π.Α.
         • Παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσιών (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές) - πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών (vies-intrastat).
         • Εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών - Τριγωνικές Συναλλαγές .
         • Τόπος και χρόνος φορολογητέων πράξεων και φορολογικών υποχρεώσεων.
         • Συναλλαγές με τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΚ).
         • Εκπτώσεις – επιστροφές Φ.Π.Α. - Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος.
         • Παραγραφή δικαιώματος επιστροφής Πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ
         • Αυτοπαράδοση αγαθών και ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών.
         • Διαδικασία pro-rata - Διακανονισμός Φ.Π.Α. παγίων.
         • Ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α.
         • Επιστροφή ΦΠΑ από άλλα κράτη μέλη και Τρίτες χώρες – Διαδικασία και Χρόνος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής
         • Προσωρινή και εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α.
         • Ποινικές κυρώσεις πρόστιμα και προσαυξήσεις του Φ.Π.Α.
         • Πρακτικά παραδείγματα για κάθε περίπτωση, συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή όλων των δηλώσεων που αφορούν το Φ.Π.Α. (περιοδική - εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. - ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών και υπηρεσιών - δήλωση intrastat αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών - ειδικό σημείωμα περαίωσης Φ.Π.Α. ν.3296/04).

          ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

            ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΙΚΑ –ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
            • Συμπλήρωση εντύπων απογραφής –δικαιολογητικά απογραφής .
            • ΑΜΕ εργοδότη –ΚΑΔ έναρξης .

            ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

            • Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο εργαζόμενος.
            • Αναγγελία πρόσληψης –πίνακας προσωπικού –έντυπα Ε3,Ε4.
            • Σύμβαση εργασίας .
            • Σύμβαση ορισμένου - αορίστου χρόνου - σύμβαση έργου.
            • Σύμβαση μειωμένης απασχόλησης .
            • Κωδικός ειδικότητας ΙΚΑ ΚΑΔ - οδηγός σύνδεσης κωδικών Ο.ΣΥ.Κ.
            • Κωδικός πακέτου κάλυψης Κ.Π.Κ.
            • Ωράρια εργασίας .
            • Εύρεση μισθού-Συλλογικές συμβάσεις –Νόμιμος κατώτατος μισθός .
            • Τεχνικός Ασφαλείας - Γιατρός Εργασίας.
            • Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών.

            ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΥ

            • Αποδοχές (Ημ/σθιο, Ωρομίσθιο, Απουσίες, Ασθένεια, Υπερωρίες, Υπερεργασία, Νυχτερινή εργασία, Εργασία Κυριακή, Βonus κ.λ.π)
            • Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα .
            • Αργίες .
            • Κρατήσεις για φόρο και ασφαλιστικά Ταμεία.
            • Αποδείξεις Πληρωμών - Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές.

            ΑΔΕΙΑ –ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

            • Άδειες εργαζομένων (κανονική-τοκετού-λοχείας- θηλασμού – γονική – φοιτητική κλπ )
            • Βιβλίο αδειών-ηλεκτρονική υποβολή.
            • Επιδόματα άδειας .

            ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

            • Έντυπα καταγγελίας σύμβασης – οικειοθελούς αποχώρησης.
            • Υποχρέωση υποβολής εντύπων στο ΣΕΠΕ.
            • Αποζημίωση απολυομένων – Καταγγελία σύμβασης – Προειδοποίηση - Διαθεσιμότητα - Εκ περιτροπής απασχόληση - Ομαδικές απολύσεις.
            • Υπολογισμός και καταβολή της αποζημίωσης.
            • Οικιοθελής αποχώρηση - Αποχώρηση προς συνταξιοδότηση.

            ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

            • Ασθένεια, Μητρότητα, Στράτευση.
            • Μετατροπή πλήρους απασχόλησης σε μερική, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός.

            ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

            • Αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές (ασφαλιστικές κλάσεις ΙΚΑ).
            • Κωδικός ειδικότητας ΙΚΑ ΚΑΔ - οδηγός σύνδεσης κωδικών Ο.ΣΥ.Κ.
            • Κωδικός πακέτου κάλυψης Κ.Π.Κ.
            • Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΙΚΑ - χρόνος καταβολής εισφορών.
            • Πράξεις επιβολής προστίμων .
            • Πρόσθετα τέλη.

            ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ

            • Προσωρινές – Οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ – Βεβαιώσεις –Υποβολή δηλώσεων.

            ΕΡΓΑΝΗ

            • Αναλυτική παρουσίαση των εντύπων του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ .
            • Καταστάσεις προσωπικού – πίνακες ( Ε4 ετήσιος –Ε4 συμπληρωματικός – Ε4 τροποποιητικός )
            • Αναγγελίες (Ε3 ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης – Ε5 οικειοθελής αποχώρηση – Ε6 καταγγελία σύμβασης – Ε7 λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου η έργου )
            • Υπερωρίες (Ε8 γνωστοποίηση πραγματοποιηθέντων υπερωριών )
            • Συμβάσεις (Ε9 σύμβαση μερικής η εκ περιτροπής απασχόλησης – Ε10 επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας )

            ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

             Χρήση προγράμματος Premium HRM Μισθοδοσία της Data Communication


              Για περισσότερες πληροφορίες κρατήσεις θέσεων και εγγραφές τηλ. 210 8065758 - 6974 331393
              Συμπληρώστε την παρακάτω μη δεσμευτική φόρμα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες για το σεμινάριο.

              Ακολουθεί έλεγχος ασφάλειας.