Δωρεάν σεμινάριο
Κατά διαστήματα προσφέρουμε δωρεάν σεμινάρια με χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα. Ελέγχετε συχνά το website μας για να μην χάσετε κανένα σεμινάριο!
Ενάρξεις σεμιναρίων
 
Ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων λογιστικής μας.
Σκέψεις και απόψεις για τα σεμινάρια λογιστικής

Επαγγελματικά σεμινάρια λογιστικής 

Η είσοδος ενός νέου λογιστή - φοροτεχνικού στους χώρους εργασίας είναι πολύ δύσκολη αν δεν είναι θεωρητικά καλά καταρτισμένος και του λείπει η πρακτική εμπειρία.

 

Η προϋπηρεσία στην θέση του βοηθού λογιστή από μόνη της τις περισσότερες φορές δεν είναι ικανή να οδηγήσει στην επαγγελματική επιτυχία. Κι αυτό διότι σχεδόν κανένας προϊστάμενος λογιστηρίου δεν θα σας δείξει τη δουλειά "εκ των έσω", πέραν αυτών και μόνον αυτών που χρειάζεται για να διεκπεραιώσετε τον τεράστιο όγκο εργασίας που έχει ένα λογιστήριο. Τη σύνταξη της φορολογικής δήλωσης και άλλα λογιστικά και φορολογικά θέματα, ο προϊστάμενος πολλές φορές τα κρατάει μόνο για το εαυτό του για λόγους ανταγωνιστικότητας.

 

Τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα στα πολύ μεγάλα λογιστήρια και στα μεγάλα λογιστικά γραφεία. Εκεί παρατηρείται απόλυτη εξειδίκευση ανά τμήμα και θα πρέπει να θεωρείτε τον εαυτό σας τυχερό αν καταφέρετε να περάσετε από όλα τα τμήματα για να μάθετε την δουλειά ώστε να μπορέσετε να αναρριχηθείτε κάποια στιγμή σε διευθυντικές θέσεις ή να δημιουργήσετε ένα δικό σας λογιστικό γραφείο.

 

Που οφείλεται αυτή η δυσκολία προσαρμογής;

Κατά κανόνα οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τα οποία δεν είναι σε θέση να γεφυρώσουν την θεωρία με την πράξη με αποτέλεσμα ο απόφοιτος χωρίς προϋπηρεσία να δυσκολεύεται πάρα πολύ στην εύρεση εργασίας.

 

Αν θέλετε να μπείτε δυναμικά στο χώρο εργασίας και να θεμελιώσετε γερά το επαγγελματικό σας μέλλον, είναι σήμερα αναγκαίο να μπορείτε να συνδυάσετε τις θεωρητικές σας γνώσεις με την πράξη και την εμπειρία. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη και τελικά προαπαιτούμενη η διεύρυνση των γνώσεων και της κατάρτισής σας (λογιστικά, φορολογικά, εργατικά, ασφαλιστικά, εμπορικό δίκαιο, αστικό κώδικα, χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.)

 

Αυτός είναι ο στόχος μας

Στο Accounting Βusiness Seminars, χάρις την 25ετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία μας γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο ένας απόφοιτος Οικονομικής Σχολής μπορεί να μεταμορφωθεί σε έναν ολοκληρωμένο επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό μέσα από τα επαγγελματικά σεμινάρια λογιστικής και να μπει στον επαγγελματικό μας χώρο με αξιώσεις.

 

Μπορούμε σε μικρό χρονικό διάστημα και με πολύ μικρό κόστος να σας δώσουμε τις πρακτικές γνώσεις που χρειάζεται ο κάθε λογιστής φοροτεχνικός ώστε να κάνει με αξιώσεις τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα. Συμπληρώστε το βιογραφικό σας με ένα σεμινάριο ουσιαστικών γνώσεων και όχι θεωρίας, τις οποίες πολύ δύσκολα θα σας δώσει μια πολυετής προϋπηρεσία βοηθού λογιστή.

 

Η ομάδα του Accounting Business Seminars