Δωρεάν σεμινάριο
Κατά διαστήματα προσφέρουμε δωρεάν σεμινάρια με χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα. Ελέγχετε συχνά το website μας για να μην χάσετε κανένα σεμινάριο!
Ενάρξεις σεμιναρίων
 
Ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων λογιστικής μας.
Μάθε για εμάς

 

Στο κέντρο σεμιναρίων λογιστικής Accounting ΒusinessSeminarsδραστηριοποιούμαστε και εξειδικευόμαστε σε επαγγελματικά σεμινάρια λογιστικής, φοροτεχνικών, εργατικών με στόχο την επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση, νέων λογιστών - φοροτεχνικών αποφοίτων οικονομικών σχολών όλων των βαθμίδων.

 

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μέσα από τα σεμινάρια λογιστικής σε κάθε νέο επαγγελματία λογιστή φοροτεχνικό εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες να καλύπτουν το ευρύ το φάσμα των γνώσεων ενός άριστα καταρτισμένου επαγγελματία.

 

Οι πιστοποιημένοι εισηγητές του κέντρου σεμιναρίων λογιστικής Accounting Βusiness Seminars, οικονομολόγοι, λογιστές, φοροτεχνικοί με μεγάλη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία αποτελούν εγγύηση για το επίπεδο και την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουμε.